Preloader Icon

Voeding en planeten

“Kook op het ritme van de planeten”

Over de werking van de planeten op aarde, in mens, dier en plant wordt in de wetenschap weinig tot geen ruchtbaarheid gegeven. Dit ligt anders bij volkeren die nog dichter tot de natuur staan en waar de kosmos een belangrijk onderdeel van de cultuur uitmaakt. Denken we bijvoorbeeld aan de Indische cultuur. Deze oude culturen leren ons de verbinding tussen de organen en plenten.

In de Europese Renaissance (16de eeuw) was het de arts en astronoom uit Bazel, Theopastrus Bombastus von Hohenheim, alias Paracelsus, die het verband tussen kosmos en het menselijke wezen (o.a. de organen) terug in het bewustzijn bracht. Hij schepte een coherent beeld van de kosmos en de mens. Volgens hem waren beide met elkaar op harmonische wijze verbonden en gezondheid betekende het meebewegen op het ritme van de kosmos en de natuur.

Dat de mens de microkosmos in zich draagt, die in verbinding staat met de onmetelijke macrokosmos is een van de bewust-wordingen in onze tijd. Hij dient te herontdekken dat in hem alle eigenschappen, processen en elementen uit de kosmos terug te vinden zijn, die hij zowel in zijn uiterlijke wereld met de zintuigen kan waarnemen, als in zijn innerlijke belevingswereld via dromen, gedachten, gevoelens en intuïtie kan beleven.

Daar veel emoties in de organen schuilen (zie ook de Chinese geneeskunde) hebben ze een grote invloed op ons welzijn. We komen hier op het gebied van het astrale. Via voeding gerelateerd aan de planeten verzorgen we niet alleen fysisch de respectievelijke organen, maar ook de emoties of het astrale lichaam.

Voorbeeld: eten we regelmatig gerst, koolgewassen of brandnetel, dan zullen we op korte of lange termijn de marskracht voelen en de organen gal en strottenhoofd verzorgen. Bij gevoelige mensen kan dit zelfs snel gaan. Met dit gegeven kunnen we therapeutisch aan de slag door dit voedingspatroon ritmisch in te zetten en elke dag een orgaan te verzorgen of specifiek op één bepaald orgaan te werken.

Daarnaast is ritme de grondslag van alle leven, zoals ook Rudolf Steiner aangaf. Alles wat leeft is immers ingebed in ritmen zoals dag- en nachtritme, hart- en leverritme, ritme van de seizoenen, … Ritme sterkt het ether- of levenslichaam (prana/chi) wat de basis is voor een goede energie en gezondheid.

Via de lessenreeks ‘Voeding & planeten’ ontdek je de eigenschappen van de planeten, welke voeding en kruiden aan welke planeet gerelateerd zijn alsook vele recepten om in je dagelijkse leven mee aan de slag te gaan en het planetenritme in je voeding te implementeren.