Preloader Icon

Als 19-jarige vertrok de Egyptenaar Ibrahim Abouleish naar Graz in Oostenrijk om geneeskunde en scheikunde te studeren. Tijdens zijn verblijf in Europa kwam hij in contact met de antroposofie van Rudolf Steiner. Toen hij in 1977 zijn vaderland terug bezocht, werd hij geconfronteerd met prangende problemen: armoede, overbevolking, milieuvervuiling en veel meer. Hij concludeerde dat enkel een holistische aanpak deze grote problemen kon aanpakken en besloot 70 ha woestijngrond te kopen, ongeveer 60 km ten noordoosten van Caïro bij Belbeis. SEKEM werd geboren, de SEKEM-visie ontwikkeld, geïnspireerd door de antroposofie en biodynamica. Dankzij de biodynamische landbouwmethode werd de dorre woestijngrond omgevormd tot een vruchtbare oase met groenten, bomen, dieren, … Een hoge diversiteit aan planten, insecten dieren vormde een belangrijke pijler.

    De teelt geschiedt thans volgens vruchtwisseling, rekening houdend met de astrologische kalender die aangeeft wanneer welk werk dient verricht te worden. Het basisprincipe van de vruchtbaarheid is de eigen compost van planten en dieren, behandeld met de zes biodynamische compostpreparaten gemaakt van medicinale planten. Daarbij gebruikt men het biodynamische koemest- en kiezelpreparaat op de akkers. Dit resulteert in zeer hoge kwaliteitsproducten. 

    Naast landbouw, bestaat SEKEM ondertussen uit Steinerscholen (basis- en middelbaar onderwijs), een holistisch medisch centrum en een mobiele gezondheidsbrigade met spreekuren in dorpen en voorlichting over gezondheid en hygiëne. Nog tal van andere sociale en economische projecten lopen waaronder het kamillekinderenproject waarbij straatkinderen leer- en werktrajecten volgen. SEKEM was het eerste Afrikaanse bedrijf dat bio-katoen introduceerde. Dr Abouleish wist de Egyptische overheid ervan te overtuigen dat het grootschalige gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen moest stoppen. De van overheidswege sproeiende vliegtuigen vormden een bedreiging voor SEKEM. De overheid volgde. Dit resulteerde in een reductie van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen van 90 % op 400.000 ha Egyptische landbouwgrond en een toename van de opbrengst van 30 %. 

    Overladen met onderscheidingen en awards, waaronder de ‘alternatieve nobelprijs’ (the Right Livelihood Award) overleed Dr Abouleish in 2017 op 80-jarige leeftijd. Zijn visie wordt verdergezet waarbij de biodynamische landbouw als oplossing wordt gezien voor de uitdagingen van de 21ste eeuw op het vlak van ecologie, sociologie en voedingszekerheid. 

In Duitsland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland bestaan vriendenverenigingen die bekendheid aan SEKEM geven en geld inzamelen voor het ondersteunen van de sociale en culturele activiteiten. De Natuurkeuken wil voortaan bijdragen door de producten van SEKEM aan te bieden zoals biodynamische sesampasta, pindapasta en het theeassortiment. 
Voeding vol zonneschenkende levenskracht of Sekem, het Oudegyptische woord voor levenskracht van de zon.

Het SEKEM-theeassortiment vind je in de herboristerie van De Natuurkeuken: 

  • groene thee
  • moringa
  • detox
  • goede morgen
  • goed slapen
  • 10 saveurs/10 smaken assortiment