Preloader Icon

Theorie Voeding & Planeten en kosmische ontwikkeling

Theorie Koken op het ritme van de planeten

Online live via ZOOM

Over de werking van de planeten op aarde en de micro-macrogedachte waarbij de mens, natuur en kosmos wezenlijk gelijk zijn, wordt in de huidige wetenschap weinig tot geen ruchtbaarheid gegeven. Dit ligt anders bij volkeren die nog dichter staan tot de natuur staan en waar de kosmos een belangrijk onderdeel van de cultuur uitmaakt. De invloed van de maan wordt in het westen wel nog algemeen aanvaard: spel van eb en vloed, statistisch zijn er meer bevallingen en is meer criminaliteit rond volle maan, insomnia, … De andere planeten zouden volgens sommigen geen invloed uitoefenen omdat ze te ver staan. Ze zijn inderdaad verder van de aarde verwijderd, maar zo ontzettend groot en van deze grootsheid stralen ons bijzondere krachten toen. 

Van deze planetenkrachten wordt ondermeer in de biodynamische landbouw gebruikt gemaakt door het inzetten van compostpreparaten. Elke planeet wordt in de composthoop vertegenwoordigd a.h.v. een kruid die de signatuur van een bepaalde planeet in zich draagt. Als we het uiterlijke of de signatuur van de plant bestuderen, ontrafelen we al een stukje van de planetenwerking. We ontdekken hoe een planeet werkzaam is en welke invloed het op de plant uitoefent, hoe het de plant doorstraalt of zelfs ‘boetseert’. Zo zorgt Mars voor brandharen, ijzer en pittige zwavelachtige inhoudstoffen, boetseert Jupiter de mooie sferische vormen van bloemen en beïnvloedt de maan planten die iets te maken hebben met het waterelement, zoals rijst. 

Doordat we planten dagelijks als voeding tot ons nemen, zal de planetaire trilling van het gewas uiteindelijk zijn uitwerking hebben op de mens. Als we bijvoorbeeld regelmatig gerst, koolgewassen of brandnetel eten, zullen we op korte of lange termijn de marskracht voelen. Bij gevoelige mensen gaat dit zelfs heel snel. Om terug te komen op de microkosmos in de mens, kan de orgaanwerking verbonden worden met de planeten. Zo zijn nieren verbonden met Venus, het hart met de zon en de gal met Mars. Via voeding kunnen de organen op deze wijze therapeutisch ondersteund worden.

Een ander belangrijk aspect in de antroposofische geneeskunde en voeding is ritme. De basis voor alle leven op aarde is ritme. Alles wat leeft is ingebed in en doorwoven van ritmen, zowel in de natuur als bij de mens. Denken we aan het adem-, hart- en leverritme, het dag- en nachtritme, het week-, maand- en jaarritme en het ritme van de seizoenen. Boerenwijsheden, weerspreuken en jaarfeesten getuigen van de beleving van ritmen. In de huidige hectische maatschappij is ritme ver te zoeken. Veel mensen leven onregelmatig en dit op gebied van arbeid, privéleven en al zeker op vlak van voeding. Ook voeding is door moderne teelttechnieken en snelle transportmiddelen niet meer ritme- of seizoensgebonden. Door het verlies van regelmaat en ritme gaan belangrijke opbouwende levenskrachten verloren. Volgens Rudolf Steiner is het ritmische systeem bij de mens het oerbeeld van de gezondheid. Ritme draagt niet alleen het leven, maar ritme is leven. Het werkt versterkend op het levens- of etherlichaam. 

Door voeding op het planetenritme te gebruiken kom je in een dagelijks ritme waarbij je elke dag een orgaan verzorgt.   Zo krijgt elk orgaan minstens eenmaal per week de nodige aandacht. Met deze lessenreeks leer je hoe je je dagdagelijks op een praktische manier via voeding en kruiden met de planetenkrachten kan verbinden. Deze verbinding, al dan niet ritmisch, kan helend werken op de mens, niet alleen op zijn fysieke lichaam maar ook op het energetische lichaam (ether lichaam), het emotionele lichaam (astrale lichaam) en de IK-kracht. Daarnaast kan er opnieuw een gevoel ontstaan voor de ‘grotere wereld’, een wereld die veel verder reikt dan het pure materiële denken en waarin het geestelijke werkzaam is. Door te koken en te eten op het ritme van de planeten wordt er een innerlijke verbinding gemaakt met de geestelijke sferen rond de planeten.

Op het einde van elke les wordt een stukje kosmische ontwikkeling gegeven waardoor je in deze materie meer inzicht krijgt. We komen terug een stukje dichter bij oude wijsheden en kennis, die de mens zo lang heeft gemist, maar nog steeds ergens diep in zich draagt. Zo brengt koken op het planetenritme ook weer wat meer magie in het leven …

“Wanneer een mens geboren wordt, dan wordt ook zijn firmament geboren, en de zeven organen die op zichzelf de kracht hebben, zeven planeten te zijn en op die manier alles wat tot zijn firmament behoort.” 

Paracelsus

 

De reeks bestaat uit 8 lessen

  • les 1: inleiding & voeding en kruiden van Saturnus
  • les 2: voeding en kruiden van Maan en kosmische ontwikkeling
  • les 3: voeding en kruiden van Mars en kosmische ontwikkeling
  • les 4: voeding en kruiden van Venus en kosmische ontwikkeling
  • les 5: voeding en kruiden van Mercurius en kosmische ontwikkeling
  • les 6: voeding en kruiden van Jupiter en kosmische ontwikkeling
  • les 7: voeding en kruiden van Neptunus & Uranus en kosmische ontwikkeling
  • les 8: voeding en kruiden van Zon en kosmische ontwikkeling

Overzicht activiteiten

Georganiseerd door
De Natuurkeuken

Contactpersoon
Sigrid Dewaele

Datum
23/04/24 – 18/06/2024 – 20/08/2024 – 17/09/2024 – 15/10/2024 – 19/11/2024 – 10/12/2024
Telkens op dinsdagavond
van 19u30 tot ca. 22u

Prijs & info
395 euro/reeks, inclusief BTW, uitgebreide digitale cursus met talrijke recepten.

Enkele dagen voor aanvang van de reeks ontvang je de ZOOM-link en digitale cursus. Na elke les ontvang je de terugkijklink die een maand geldig blijft. 

Locatie
Online live via ZOOM

Aantal plaatsen
n.v.t.