Preloader Icon

Karmische reading & healing

Holistische consultaties op basis van jouw naamanalyse

Elke persoon reïncarneert op aarde met een blauwdruk van het verleden en tegelijk een voor de toekomst. Dit vertaalt zich in een eigen uniek levenspad waarin talenten maar ook uitdagingen besloten liggen. In de huidige tijd van bewustzijnsverruiming is de mens op dit vlak zeer zoekende. Op basis van een (karmische) naamanalyse komt de blauwdruk tevoorschijn. Het is als het ware een zieletekening die de levensopgaven of karmische opgaven, verworvenheden, eenzijdigheden, karmische patronen en de rode draad in het leven ontsluiert. Soms kunnen ook schaduwkanten belicht worden. Je begrijpt beter waarom het vorige leven nog steeds een invloed heeft op het huidige leven en hoe je de eenzijdigheden uit het vorige leven kan transformeren naar een hoopvolle toekomst, in overeenstemming met je levensmissie. Tegelijkertijd geeft het een inzicht in de sleutel die de deur op een kier te zet naar heling en persoonlijke groei.

Hierbij wordt een verband gelegd met de werking van de planeten op het individu en zal de kracht uit de kosmos ook aangewend worden voor welzijn, heling en transformatie op fysiek, emotioneel en spiritueel vlak. Dit geschiedt via voeding, kruiden en bloesemremedies volledig afgestemd op je eigen unieke identiteit. Maar er worden ook waardevolle tips gegeven op andere vlakken zoals het creatieve, levensstijl, lectuur, …

Na de consultatie volgt de weg van een unieke zelftherapie waarbij vooral de IK-kracht wordt aangesproken om deze op aarde te vestigen, want zichzelf helen is nog steeds de beste weg van heling. De blauwdruk of naamanalyse is er een voor het leven, waarop je steeds kan terugblikken en die je herinnert aan je te gane weg of levensopgave. Ieder volgt deze weg op zijn of haar tempo. Voor sommigen is de consultatie een bevestiging van wat men al heeft aangevoeld, voor anderen is het een aftoetsing of men op het juiste spoor zit, maar soms kan het ook totale nieuwe inzichten geven en een aanzet betekenen tot een nieuw leven en bewustwordingsproces. En doorgaans kan bewustwording alleen al een genezend of helend effect hebben. Voor mensen die een ziekteproces doormaken kan het tevens verhelderende inzichten geven, zoals over de overbelaste of juist minder actieve organen.

Incarnatie op aarde 

Tegenwoordig is de periode tussen twee incarnaties korter dan vroeger. Vroeger kon deze periode 300 jaar tot wel 800 jaar overbruggen, Het verwerken van een aardeleven kan ook enkel op aarde gebeuren en daarom dient er tegenwoordig dus veel meer op aarde verwerkt te worden. In de geestelijke wereld kan dit immers niet geleerd worden. De karmische naamanalyse geeft een goed beeld van wat er precies in dit aardeleven dient aangepakt te worden. Als ziel heb je immers voor je komst op aarde het voornemen gemaakt om de eenzijdigheden uit het vorige leven of vorige levens om te polen. Deze karmische ompoling hangt samen met de levensopgaven. De mens voelt dat de levensopgave(n) of zielsopdracht(en) schuilgaan in de karmische ompoling. Er zijn drie mogelijkheden wat betreft de intensiteit van de levensopgaven of karmische ompolingen:

  1. Het vorige leven was problematisch waardoor er minder sprake is van een karmische opgave. Dit leven is meer neutraliserend van aard omdat na de heftige gebeurtenissen in het vorige leven, het nog steeds het beste is om zo snel als mogelijk terug naar de aarde te komen. De mens heeft in dit geval wat meer de vrijheid om te doen en te laten wat hij wil en hij zal vaak geneigd zijn om anderen te helpen. Echter blijft het een zwaar aardeleven, maar dat wel een invulling kan krijgen door al enigszins de eerste stappen te zetten in de richting van de nodige ompoling. 
  2. Er is één duidelijke levensopgave: hierin is de numerologie of naamanalyse interessant omdat het heel duidelijk de te gane richting aangeeft.
  3. Er zijn meerdere (kleinere) levensopgaven, die elk afwisselend om aandacht vragen. 

Naamanalyse van Pythagoras

De naamanalyse (numerologie) is gebaseerd op de inzichten van de Griekse filosoof en wiskundige Pythagoras. Hij was een man van de wereld, reisde veel en kwam in contact met diverse culturen, die nog een nauwe verbondenheid hadden met het geestelijke en het kosmische. Hij ontdekte een systeem tot zelfkennis, waarbij hij de letters van een naam verbond met getallen. Die getallen, geen mathematische cijfers, hadden elk een bepaalde kwaliteit. Deze kwaliteiten kunnen verbonden worden met de kosmos en de trilling van de planeten. 

Naam en roepnaam

Een naam wordt niet toevallig door de ouders gekozen. Elke naam heeft een trilling en als we deze via de numerologie van Pythagoras verder analyseren ontdekken we de karmische blauwdruk en de daaraan verbonden levensopgaven.  Echter kunnen de levensopgaven te zwaar zijn of niet gewenst. Dan kiest men -vaak onbewust- voor een roepnaam of wordt de naam zelfs volledig veranderd. 

Planetenwerking

“Wanneer de mens de hemel verliest, verliest hij zichzelf.” Rudolf Steiner

Aan de getallen van Pythagoras wordt in de naamanalyse de werking van planeten gekoppeld. De karmische opdrachten of levensopgaven kunnen in verband gebracht worden met de eigenschappen van de planeten. Zoals de astrologie kan vanuit de naam en de geboortedatum een verband met de planetaire trilling waaraan een individu onderhevig is, worden gelegd. De kosmische impressies zijn niet alleen bij de mens maar natuurlijk ook bij de plant terug te vinden en bijgevolg ook bij de voeding die de mens tot zich neemt. 

Voorbeeld 1: iemand kan in een vorig leven de heftige mannelijke en daadkrachtige Mars-energie beleefd hebben, met mogelijks de negatieve aspecten van de planeet. De ompoling in dit leven zal inhouden dat de vrouwelijke en zachte kant dient beoefend te worden, waarbij zorg, verzorging, zelfzorg, liefde en warme omhulling thuishoren (Venus-kwaliteiten). Deze aspecten zullen minder bekend zijn voor het individu maar de interesse zal er zeker zijn.

Voorbeeld 2: iemand kan in een vorig leven in een heel strak keurslijf geleefd hebben, zoals in een streng klassiek (katholiek) gezin, waarin regels en zekerheden belangrijk waren. In dit leven zal de persoon voelen dat hij de alternatieve wegen dient te bewandelen en tegen de stroom dient in te gaan. Sleutelwoorden bij deze karmische ompoling zijn ‘vrijheid’ en ‘beweging’. Hij zal graag in diepere verbinding gaan met de medemens en/of interesse hebben in genezing. De natuur schenkt hem vaak die noodzakelijke vrijheid. 

Holistische therapie

Vanuit mijn eigen ontwikkelingsweg en vele opleidingen in binnen- en buitenland breng ik diverse elementen samen om de karmische ompoling(en) of de te gane levensweg van een individu te ondersteunen. Daarbij is de antroposofie een grote inspiratiebron. Mijn uitgebreide kennis en ervaring met de antroposofische voeding zet ik hierbij graag in. Deze is gebaseerd op een graanvoeding, het drieledig mensbeeld van Rudolf Steiner en de kosmische invloed op voeding, die wordt afgestemd op jouw eigen planetaire trilling. Als fytotherapeute en herboriste zijn kruiden zeer belangrijk op het vlak van fysieke heling. De kennis van bloesemremedies gebruik ik voor de emotionele én spirituele transformatie die onlosmakelijk verbonden zijn met de karmische ompoling. Maar ook diverse andere middelen komen aan bod zoals etherische oliën, wikkels en kompressen, hydrolaten, verse plantensappen, voedingssupplementen, …

Kruidenadvies

Als herboriste en fytotherapeut geeft Sigrid ook kruidenadvies. Dit kan telefonisch, via ZOOM of via mail. 

Consult en prijzen

– Karmische reading op basis van je naamanalyse: 95 euro

     consultatie met intake (1u30) + naamanalyse + tips zelftherapie

– Consultatie voedings- en kruidenadvies: 125 euro

     consultatie (1u30) + uitgebreid schriftelijk voedings- en kruidenadvies 

    Het voedings- en kruidenadvies is steeds gebaseerd op de eerste consultatie karmische reading

– Karmische reading schriftelijk, zonder consultatie: 75 euro 

– Consultatie Australian Bush Flower bloesemremedies (1 u): 75 euro

 – Opvolgconsultatie (1 u): 75 euro

– Kruidenadvies: 25 euro

Live of via zoom

De consultaties kunnen live doorgaan bij De Natuurkeuken in Schorisse of via ZOOM.

– live: De Natuurkeuken, Omer Wattezstraat 11 te Schorisse. Consultatie gaat door in het rechtse gebouw. Je kan parkeren op de binnenkoer.

– Via ZOOM ontvang je voor de consultatie de ZOOM-link. Het gesprek kan indien gewenst worden opgenomen. Je ontvangt dan na de consultatie de terugkijklink waardoor je nadien nog eens de consultatie kan beluisteren.

Geef bij aanvraag van je consultatie volgende gegevens door:

– Je correcte naam zoals vermeld op de identiteitskaart. Hierbij zijn ook de tussennamen, correct gespeld, noodzakelijk. Heb je een roepnaam, vermeld deze dan zeker ook.

-Geboortedatum.

Ik hoop dat nog vele mensen de weg naar jou mogen vinden want je maakt als het ware een soort ziele-tekening van hoe een mens in elkaar steekt, wat er te leren en te overwinnen is, eigen te maken enz. in het huidige leven. En eventueel verworven kwaliteiten mag/kan gaan delen met anderen. Nogmaals mijn grote dank hiervoor
Monique

De naamanalyse vond ik geweldig interessant. Het leert je veel over jezelf, over waarom je bepaalde keuzes hebt gemaakt en hoe je door het leven gaat, maar bovenal leert het je te aanvaarden wie je bent en geeft het je inzichten die bruikbaar zijn, waar je concreet mee aan de slag kan. Ik kan het iedereen aanraden en dan vooral degenen die met zichzelf in de knoop liggen of zoekende zijn.
– Kathy

Voedingsadvies van Sigrid is iets unieks. Ze neemt je mee in haar ruimere, antroposofische visie en alles wordt boeiend en begrijpelijk uitgelegd. Bovendien heeft ze een warme, hartelijke en empathische persoonlijkheid; ze leeft zich als vanzelf in. Ik voelde me begrepen en gezien. Heb veel nuttige, praktische tips gekregen. Dankjewel Sigrid!
– Sandra

Ik vroeg een tijd terug een naamanalyse aan. Sigrid heeft mij op een geduldige, kalme  en rustige manier veel bij gebracht en laten nadenken, waardoor ik met de vele tips een beter inzicht gekregen heb in hoe en waarom ik functioneer, waardoor ik nu ook anderen accenten probeer te leggen bij mezelf. De sessie was  voor mij zeker verrijkend, deugddoend, verwarmend, hartelijk en ABSOLUUT niet commercieel geïnspireerd.
– Lieve

Mijn naamanalyse heeft me zeer veel inzichten gegeven, niet alleen rond dit leven maar zeker ook rond mijn vorige levens. Een ware bijdrage aan mijn leven. Ik vond het zeer interessant. Ik wist niet dat er in een naam zoveel wijsheid en antwoorden zou zitten. Ook de rustige en volledige manier waarop je dit allemaal uitlegd is zeer fijn. Ik raad het iedereen aan om zijn naamanalyse te laten doen. Alsook de voeding die er bijkomt is zeer helend. Je gaat op een bewuste manier je lichaam voeden. Je voedt je hele wezen. Op emotioneel, mentaal, fysiek en zielsvlak. Zeer dankbaar dat ik deze wijsheid mocht ontvangen.
– Sofia

De naamanalyse brengt verheldering op meerdere vlakken. Ik kreeg meer inzicht in mijn levensloop en patronen die mee richting geven daaraan.
Ook de voedingsadviezen zijn duidelijk en specifiek en inspireren om mee aan de slag te gaan.
– Kristien

Zelf wist ik niet goed wat ik kon verwachten… ‘een naamanalyse’!!??
De naamanalyse gaf mij enerzijds bevestiging rond het beeld dat ik over mezelf had, anderzijds gaf de naamanalyse mij ook meer inzicht. Vaak verrassend. Ik kan duidelijker grotere kaders maken waarin ik mij beweeg en hoe dit komt… Daarnaast krijg je een beeld van je karmische opdracht(en) mét concrete tips hoe je dit kunt aanpakken. Zo blijft het geen abstract gegeven maar kan je echt wel aan de slag. Sigrid brengt dit op een professionele, zachte, warme, respectvolle manier met de nodige humor erin verweven waarbij je je veilig voelt. Achteraf krijg je een bondig verslagje toegestuurd met alle kernpunten zodat je dit telkens ter hand kan nemen. Met het uitgewerkt voedingsadvies kan je onmiddellijk aan de slag. Je weet ‘waarom’ je iets doet – hoe je je eetpatroon kan wijzigen of bijsturen. Enkele extra recepten krijg je als toemaatje. Naast voedingsadvies krijg je ook advies en tips om je leefstijl aan te passen. Ook het emotioneel aspect wordt gezien. De beide samen zorgen voor een verhelderend beeld over jezelf en tonen je de weg.
Het zet tevens aan om even stil te staan bij jezelf en daarnaast om op verkenning te gaan bij de planeten…
– Krista